_LOMINA LOGO 2020-01.png

Testovací souprava SUPER-Bio COVID-19 funguje na bázi fluorescenční imunochromatografie.

Testovací sada obsahuje

1) Antigen označený koloidním zlatem a komplex kontrolních protilátek.

2) nitrocelulózové membrány s vyznačenými dvěmi testovacími proužky (M a G-line) a jedním kvalitativním kontrolním proužkem (C-line). Po nakapání požadovaného množství vzorku do otvoru na testovacím pásku, bude vzorek stékat po nitrocelulózové membráně  uvnitř testovacího pásku vlivem kapilárního efektu. Pokud testovaný vzorek obsahuje IgM/IgG protilátky viru COVID-19, protilátka se bude vázat na koloidním zlatem označený COVID-19-antigen a komplex protilátek vykreslí monoklonální IgM protilátky, nebo monoklonální IgG protilátek na nitrocelulózové membráně v podobě fialovo-červených M, nebo G linek, a tím vykreslí zda je vzorek pozitivní  na IgM, nebo IgG protilátky a prokazuje tedy infekci COVID19.

IgM a IgG jsou první protilátky, které se objevují v lidském imunitním systému během infekce. Vzhledem k jejich vysoké specificitě mají protilátky IgM a IgG při detekci akutní infekce COVID-19 výhodu vysoké citlivosti, včasné diagnostiky a schopnosti posoudit, zda je pacient infikován.

Protilátky IgM a IgG mohou být produkovány pouze po několika dnech od nákazy. Hladina infekce v krvi se liší rovněž liší mezi jednotlivci.

Positivní výsledek (+):

Označuje, že došlo k nedávné infekci. V kombinaci s relevantními klinickými příznaky se doporučuje další testování pro vyloučení dalších kombinací corinavirů (druhu SARS) 

Negativní výsledek (-):

Označuje, že nedochází k žádné infekci nebo ve velmi rané fázi nebo období zotavení.                            

 
 

Dostupný COVID-19 IgM/IgG RYCHLOTEST

<8. minut pro výsledek

RAPID TESTER 10 pieces pack

 

RAPID TESTER 20 pieces pack

 

RAPID TESTER 1000 pieces +

 

RAPID TESTER 10.000 pieces +

Dodávky z důvody vysoké ůoptávky možné pouze d 1000kusu v baleních po 20ti.

Ceny na požádání

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Produkt je v průběhu certifikace podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a směrnic 98/79 / ES ; jakož i rozhodnutí Komise 2010/227 / EU.

Certifikace/registrace pro IVD Ostatní dokončena a je možné testy dodávat Poskytovatelům Zdravotních Služeb.

Certifikace IVD Sebetestování prozatím není dokončena

Dokud neskončí certifikační proces, nesmí být produkt distribuován žádnou Evropskou právnickou ani fyzickou osobou.

Jeho použití soukromým uživatelem omezeno není.

 

Otevřete krabici, vyjměte vnitřní obal a nechte jej ustálit na pokojové teplotě. Nejprve si přečtěte celý návod k obsluze a soupravu používejte okamžitě, nejdéle však do 1 hodiny po otevření hliníkového ochranného krytu.

 

DNA sequencing by methods

FORENSIC BIOLOGY EVIDENCE IDENTIFICATION

Fluorescent-labeled STR multiplex amplification kit, Capillary electrophoretic separation, Genotyping

FORENSIC CLINICAL AUTHENTICATION

+

FORENSIC PATHOLOGICAL ANALYSIS

+

FORENSIC TOXICOLOGICAL ANALYSIS

Relative standards of P.R.C. 

UV - visible spectrophotometry, Gas chromatography 

MEDICAL EXAMINATION

+

TRACE EVIDENCE IDENTIFICATION

Fluorescent Quantitation PCR ,

Sanger sequencing,

DNA Sequencer I,

DNA Sequencer II

 

CONTACT

kroutil (a) lomina.ch
brzobohaty (a) lomina.ch
kalivodova (a) lomina.ch
+420 722 633 203
zalesky (a) lomina.ch
pysik (a) lomina.ch
+420 722 633 203
zalesky (a) lomina.ch
+421  
+43 681 8460 7684
sommer (a) lomina.ch
+41 76 399 40 73
reist (a) lomina.ch
Osvaldo NETO
neto (a) lomina.ch
+258  853 00 00 30

EAST AFRICA

MALAWI 

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE